Is er in de zorg nog ruimte voor mensenwerk?

Als herstelcoach van stress & burn-out spreek ik regelmatig cliënten bij wie de emmer te vaak is overgelopen. Dan hoor ik verhalen van mijn klanten, die me echt doen afvragen of we de focus in de zorg nog wel ligt op de mensen die hulp nodig hebben en op de mensen die de zorg aanbieden. Of gaat het meer om de systemen, de administratie en het correct volgen van de procedures? Ligt de focus in de zorg nog echt op de zorg? Op het mensenwerk dat gedaan wordt zodat er patiënten herstellen en medewerkers met plezier naar hun werk gaan?

Meer procedures en papierwerk

Een collega die altijd bezig is met haar werk staat niet al die uren aan het bed van een patiënt. Zij zit vaak genoeg achter een scherm, druk met de verantwoording in verschillende systemen. Ze zou graag meer tijd en aandacht geven aan haar client, maar die tijd is er simpelweg niet. Zeker in de zomermaanden is dit heftig. Niet iedereen hoeft tijdens de periode van de schoolvakantie ook het eigen verlof op te nemen, maar toch is het voor iedereen wel eens fijn om tijdens warme dagen vrij te kunnen zijn en van het weer te genieten. Zo blijft er een kleiner team achter, dat dezelfde hoeveelheid werk moet verzetten. Helaas is niet alleen meer cliënten bezoeken of patiënten bedden afgaan voor verschillende handelingen. Er komt zoveel papierwerk bij, ook al zit het veelal in de computer. Dat is niet zomaar over te dragen aan een collega, al kun je wel de hoofdlijnen doorgeven.

Een vakantie zie je aankomen, daar kun je nog werk op plannen, een teamoverleg gebruiken om met elkaar de belangrijkste details af te stemmen. Maar wat nu als een collega plots uitvalt? Wat als die collega te lang heeft gewacht om er even een weekje tussenuit te gaan en nu voor langere tijd uitvalt. Dan is er niemand die exact weet waar deze collega mee bezig was, of waar de grootste prioriteit op lag in het werk.

Intern overleg, de korte lijntjes

Ook heel belangrijk in een team zijn de korte lijnen tussen teamleden. Dat collega’s onder elkaar kunnen afstemmen hoe zij zaken aanpassen. Dat iemand met meer ervaring op dit gebied, haar collega kan begeleiden die dit nog niet zo vaak aan de hand heeft gehad. Maar wat nu als iedereen achterloopt met het werk, onder druk staat en net in een lastig document de verantwoording aan het invoeren is. Uren, activiteiten, medicatie, reactie of mogelijke vragen van de client, dat wordt lastiger als er andere collega’s in gesprek zijn. Er is te weinig tijd om een apart bilateraal overleg te plannen, het moet dan even tussendoor. Aan de ene kant fijn dat het kan, het werk kan zo doorgaan. Aan de andere kant lastig wanneer de werkdruk voor iedereen al hoog is en die verstoring tot ergernissen gaat leiden.

Jagen op meer tijd en overleg met elkaar

Het voelt soms alsof je zelf aan het jagen bent, op meer tijd om je werk af te krijgen. Op wat tijd om met elkaar te overleggen, zodat twee collega’s die ongeveer hetzelfde werk doen dat niet elk op hun eigen manier uitvinden. Zodat de administratie bijgehouden is en men bij ziekte of afwezigheid het werk sneller kan overnemen van elkaar. Jagen op tijd, jagen op overlegtijd, het hoort erbij in de hedendaagse zorg en de collega’s vinden dit lastig om mee om te gaan.

Wat kun je doen als leidinggevende?

Graag ga ik met jou en je team in overleg om te zien wat jullie hier samen aan kunnen doen. Welke stappen kunnen jullie nemen, waar zit er ruimte voor verbetering? Wie neemt welke rol op zich? Kunnen we afspreken dat we bepaalde blokken in de dag gebruiken voor de administratie of het plegen van telefoontjes? Is er voldoende tijd bij de patiënt aan het bed om echt goede zorg te verlenen? Of moet alles snel, gejaagd en welke gevolgen heeft dit voor de medewerker?

Ga in overleg met individuele teamleden, niet alleen wanneer zij zich ziek meldt, maar ook al eerder. Hij of zij ziet het zelf niet altijd aankomen, wil graag dat alles door blijft lopen en zet dan liever een tandje extra bij. Maar is die ruimte er nog wel?

Ga met mij in gesprek over de mogelijkheden van preventie van stress- en burn-outklachten in jouw team. Niet alleen de collega die met hevige klachten thuis komt te zitten heeft hier last van. Ook jijzelf als manager en het team van collega’s dat het werk mag overnemen kan hier moeilijk mee omgaan. De zorg voor het eigen personeel is ook mensenwerk, daarom biedt ik coaching trajecten en trainingsdagen aan om de zorg weer menselijk te maken, om weer ruimte en tijd te bieden aan teams die zichzelf voorbij rennen.

Hoe verminder je de werkdruk op je werknemers

Herken jij jezelf in dit verhaal? Als medewerker in een team dat onder druk staat? Of als leidinggevende van een team waarin de collega’s op omvallen staan? Stuur mij een mailtje; nathalie@nathalieleenen.nl, dan kan ik met je sparren over de mogelijkheden.