Totaal-aanpak hoe verminder je de stress en werkdruk in jouw team

Van te hoge werkdruk naar meer werkgeluk

Ontdek hoe je als leidinggevende in een non-profit organisatie succesvol stress en werkdruk bij je team kunt verlagen en het teamgeluk terugbrengt.

Nathalie Leenen
Preventiecoach bij stress & werkdruk

Herken je deze signalen in jouw eigen team?

Collega’s vallen sneller uit door ziekte of geven een vage reden.

• Er zijn regelmatig collega’s ziek, mogelijk ook langdurig afwezig
• Aanwezige teamleden ervaren een te hoge werkdruk
• Je loopt als leidinggevende achter de feiten aan, van zieken en frustraties in het team
De effecten hiervan voor jou als leidinggevende en voor het team:
• Het team werkt niet effectief, afgesproken doelen worden niet behaald
• Niet alle teamleden delen hetzelfde gevoel van verantwoordelijkheid
• Cliënten worden niet optimaal geholpen, dit zie je terug in minder goede zorg of helemaal geen aandacht voor de cliënten.

Wat je nodig hebt is een oplossing om iedereen weer met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het is juist goed om samen te gaan praten en naar elkaar te luisteren. Als manager mag je steun bieden en ook duidelijkheid geven aan je team. Zo is er een duidelijk doel voor het hele team. Laat de verantwoordelijkheid voor bepaalde acties en activiteiten bij de collega’s en stuur hierop aan.

Dit proces kun je als team niet in een korte tijd samen doorlopen. Het leren is pas een eerste stap, het verankeren binnen de organisatie kost tijd, aandacht en herhaling van de stappen. In mijn jaarprogramma gaan we aan de slag met een maatwerk oplossing die niet alleen nu effect heeft, maar ook blijvend resultaat heeft. Van bewustzijn naar een blijvende verandering binnen het hele team. Lees meer over mijn jaarprogramma.

Het jaarprogramma

In mijn jaarprogramma ‘Totaal-aanpak hoe verminder je de stress en werkdruk in jouw team
Van te hoge werkdruk naar meer werkgeluk’ doorlopen we 4 fases waarin ik het team beter leer kennen en we samen aan de slag gaan met doelen die de communicatie verbeteren en de teamvaardigheden vergroten.

Het programma is op maat en wordt opgebouwd in 4 fases welke ik hier kort samenvat:

1. Kick-off

In de kick-off fase gaan we samen in gesprek, de focus ligt hierin op naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Zo creëren we een veilige omgeving voor het jaarprogramma.

2. Onderzoeksfase

In de onderzoeksfase ga ik aan de slag met individuele gesprekken met alle teamleden, hieruit volgt een Plan van Aanpak. Na deze fase weet jij als leidinggevende welke stappen we gaan nemen en naar welk resultaat we toewerken.

3. Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase gaan we aan de slag met het Plan van Aanpak, ik begeleid jou als leidinggevende en de teamleden individueel en in teamverband met coaching afgestemd op de persoonlijke doelen.

4. Optimalisatie binnen het team

In deze fase is het van belang om de veranderingen in de processen te verankeren binnen het team. Met als resultaat: een lager verzuimcijfer, doelen worden behaald en collega’s halen plezier uit hun werk en communiceren met elkaar om dit zo te houden.

Praktische details

De investering voor dit jaarprogramma wordt berekend op basis van het aantal teamleden. Ik hanteer een maximum van 15 teamleden per team, in verband met de persoonlijke aandacht die alle teamleden mogen krijgen tijdens het Jaarprogramma. Lees meer over de inhoud van het traject en de resultaten die jij met jou team kunt boeken met mijn jaarprogramma.

Ervaringen

Vrouw, 42 jaar

Tijdens een uitdagende periode in mijn werk voor een klein bedrijf werd ik via Werk Prikkel gekoppeld aan Nathalie om verder te kijken dan alleen mijn eigen CV . Zij heeft een fijne manier van werken, waarbij ze goed luistert en meedenkt over de mogelijkheden voor mij in werk. Mijn CV was één van meerdere tools, ook aan de hand van vragenlijsten en onderzoeken kwam ik er zelf achter wat mijn talent is en hoe ik binnen een team goed tot mijn recht kan komen. Dat maakte het makkelijker voor mij om een richting te kiezen die echt bij mij past. Ik ben Nathalie dankbaar voor onze gesprekken, haar kennis van zaken waardoor ik niet onnodig veel aan het uitzoeken was maar vlot tot de kern kon komen.

Kennismaken

Plan direct een persoonlijke kennismaking in om te bespreken of dit jaarprogramma ook iets is voor jouw team. Neem contact op door te bellen of appen op 06-39274486, of door te mailen naar nathalie@nathalieleenen.nl.