Totaal-aanpak hoe verminder je de stress en werkdruk in jouw team

Van te hoge werkdruk naar meer werkgeluk

Ontdek hoe je als leidinggevende in een non-profit organisatie succesvol stress en werkdruk bij je team kunt verlagen en het teamgeluk terugbrengt.

Totaal aanpak voor jouw team

Zoek jij als leidinggevende naar een totaal oplossing voor het hoge verzuim en de werkdruk die je teamleden ervaren? Welk probleem is het gevolg van welk ander probleem, hoe kom je nog uit de knoop wanneer de communicatie niet goed is, de collega’s minder met elkaar praten en al helemaal niet luisteren?

De cliënten gaan hieronder lijden, zij worden niet optimaal geholpen, dit zie je terug in minder goede zorg of helemaal geen aandacht voor de cliënten. Als leidinggevende is het jouw taak om het vlot weer recht te trekken en je team weer als een eenheid samen te laten werken. Ontspannen en met plezier op de werkvloer, ook tijdens de drukke tijden. Hoe verminder je ziekteverzuim, verschil in verantwoordelijkheidsgevoel bij collega’s en hoe ga je efficiënter samen werken?

Het antwoord hierop is niet in één zin te geven, daarom nodig ik je uit om met mij te spreken over het Jaarprogramma: ‘Totaal-aanpak hoe verminder je de stress en werkdruk in jouw team: Van te hoge werkdruk naar meer werkgeluk.’

jaarprogramma2024afbeelding

Opbouw van Jaarprogramma

In mijn jaarprogramma ‘Totaal-aanpak hoe verminder je de stress en werkdruk in jouw team
Van te hoge werkdruk naar meer werkgeluk’ doorlopen we 4 fases waarin ik het team beter leer kennen en we samen aan de slag gaan met doelen die de communicatie verbeteren en de teamvaardigheden vergroten.

Het Jaarprogramma is maatwerk, de invulling bepaal ik op basis van de behoeften van jou als leidinggevende en van het team. De opbouw van dit jaarprogramma bestaat uit 4 hoofdfases:

1. Kick-off

Een bijeenkomst waarin ik samen met jou als leidinggevende het team ga leren kennen en waar ik een veilige omgeving creëer waarin men kan praten, waar geluisterd wordt en waar we van elkaar mogen leren. In deze fase worden de medewerkers ook geïnformeerd over de vervolgstappen.

2. Onderzoeksfase

Ik start met een inventarisatie om helder te krijgen waar de knelpunten of problemen zitten. Ik voer individuele gesprekken over de verhoogde werkdruk, de verdeling van taken en laat de teamleden een werkdrukscan invullen. Deze stappen maken deel uit van mijn onderzoeksfase voordat ik met advies en training kan starten. De Onderzoeksfase sluit ik af met een rapport en een Plan van Aanpak voor de uitvoeringsfase en de optimalisatiefase. Hiermee weet jij als leidinggevende welke stappen we gaan nemen en naar welk resultaat we toewerken.

3. Uitvoeringsfase

Wanneer we weten waar de knelpunten zitten gaan we samen aan de slag met het Plan van Aanpak. Ik begeleid jou als leidinggevende en de teamleden individueel en in teamverband met coaching afgestemd op de persoonlijke doelen. Deze begeleiding bestaat uit coaching sessies en daarnaast workshops om vaardigheden te trainen met thema’s als:

- Energiemanagement
- Teamvaardigheden & persoonlijk leiderschap
- Effectiviteit & Efficiëntie
- Creëren van meer werkplezier

Welke workshops en vaardigheden ik ga organiseren bespreken we in de Onderzoeksfase, deze zijn onderdeel van het Plan van Aanpak.

4. Optimalisatie binnen het team

In deze fase is het van belang om de veranderingen in de processen te verankeren binnen het team.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ieders kernwaarde (CVI) en een intervisie methode van JUMP Movement. Dit zijn methodieken waarin de teamleden begeleid worden, met als doel de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. In deze fase werken we samen om ook na het jaarprogramma als team door te gaan met de processen en verbeterde interne communicatie.

Het resultaat: een lager verzuimcijfer, doelen worden behaald en collega’s halen plezier uit hun werk en communiceren met elkaar om dit zo te houden.

web-10

Ervaringen

Vrouw, 63 jaar

Het coachtraject heeft mij veel opgeleverd. In ieder geval ben ik tijdens het traject teruggekeerd op de werkvloer. Ik ben mijn stress-signalen gaan leren kennen en heb daarop geacteerd. Tijdens de gesprekken was er ruimte om mijn verhaal te doen. Verder kregen mijn emoties de ruimte en gaf je aan dat ze er mochten zijn, maar ook hoe ik er daarna er weer beter mee om kon gaan. Nathalie gaf duidelijke en goede instructies en handvatten om beter mijn grenzen aan te geven. Hier heb ik in de praktijk mee geoefend.

Ik ben sterker geworden in het mijzelf in bescherming nemen, duidelijker zijn en mijn grenzen durven aan te geven. Ik zal daar altijd aan moeten blijven werken, maar weet nu HOE.

Dank je wel voor dit coachtraject die ervoor gezorgd heeft dat ik beter mijn grenzen weet te stellen maar ook dat ik weer met meer zekerheid mijn werk kan oppakken.

Het Jaarprogramma kan in overleg op korte termijn starten, na een kennismakingsgesprek en een offerte waarin ik de 4 hoofdfases plan voor de teamleden die mee gaan doen. In het Jaarprogramma begeleid ik jou als leidinggevende, samen met de teamleden naar betere communicatie onderling, samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel en werkgeluk. De onderzoeksfase, het plan van aanpak, praktijkgerichte workshops, intervisiebegeleiding en persoonlijke coaching zijn de tools om deze resultaten te behalen.

De investering voor dit jaarprogramma wordt berekend op basis van het aantal teamleden. Ik hanteer een maximum van 15 teamleden per team, in verband met de persoonlijke aandacht die alle teamleden mogen krijgen tijdens het Jaarprogramma.

Voor meer informatie over een maatwerk jaarprogramma kun je bellen of appen op 06-39274486 of mailen naar nathalie@nathalieleenen.nl.