Wanneer je werknemer toch thuis komt te zitten met stress en burn-outklachten?

Herstelcoaching

Verkort het herstelproces van jouw zieke collega, ga met aandacht samen aan het werk.

Wanneer je werknemer toch thuis komt te zitten met stress en burn-outklachten?

HERSTELCOACHING

Verkort het herstelproces van jouw zieke collega, ga met aandacht samen aan het werk.

Voorkom langdurig verzuim

Je ziet de ene na de andere werknemer uitvallen door te veel stress en te hoge werkdruk. Je zit met je handen in het haar. Voor jouw gevoel kan dit zo niet langer. Er moet iets gebeuren met deze thuiszittende werknemers, want je merkt dat het thuiszitten en wachten op professionele hulp te lang duurt. Het gevolg is dat de aanwezige medewerkers steeds vaker en voor een langere periode de werkzaamheden moeten opvangen. Je merkt dat je steeds vaker knel komt te zitten met de geplande zorgtaken. Ook voor de teamspirit werkt deze hoge werkdruk allesbehalve stimulerend. Dit is niet meer wat je wilt. Hoe krijg je een zieke collega weer gezond terug op de werkvloer?

 

Herstel coaching voor de zieke medewerker is de enige oplossing om het langdurige verzuim te verkorten. Lees verder hoe ik daarin kan bijdragen met training en coaching.

Wat wil je realiseren?

 • Je wilt dat je zieke medewerker in een vroeg stadium snel professionele hulp krijgt.

 • Je wilt de duur van het ziekteverzuim verkorten waardoor je beter kunt sturen op de verzuimcijfers.

 • Je wilt de hoog oplopende kosten verminderen.

 • Je wilt de werkdruk op de afdeling(en) managen en verlagen waar mogelijk.

 • Je wilt dat je medewerker weer snel, gezond en optimaal aan het werk gaat.

 • Je wilt voeling houden met het herstelproces van je medewerker waardoor je hem/haar binnen het team kunt houden.

 • Je ziet graag meer werkgeluk voor de individuele medewerker als ook voor het team.

web-10

Wat gaat jouw medewerker in dit coachtraject doen?

In een kort en intensief coaching programma van zeven sessies in vier maanden werkt de medewerker weer snel en optimaal aan zijn herstel. Tijdens dit coaching programma werk ik als coach intensief samen met de medewerker. De medewerker doorloopt de drie fases van herstel: Opladen, Oplossen en Oppakken. In de laatste fase is samenwerking en begeleiding met jou als manager van cruciaal belang. Dit is nodig om daadwerkelijk de medewerker aan het werk te krijgen en te houden.

Wat levert herstel coaching voor jouw medewerker op?

Wanneer jouw medewerker volledig is uitgevallen zal hij/zij met coaching in vier maanden de eerste stap zetten naar re-integratie. Gemiddeld duurt het dubbel zo lang, acht maanden voordat een medewerker zijn werk weer oppakt. Zodra een medewerker weer begint is het van groot belang dat er goede begeleiding op zijn werkplek klaar staat. Dit vermindert de impact van het verzuim op de teamleden die een hogere werkdruk ervaren binnen de afdeling. Niet alleen de feitelijke werkdruk vermindert, ook de ervaren werkdruk daalt doordat collega’s zien dat het verzuim tem einde loopt en adequaat wordt aangepakt. Werk aan het werkgeluk van je gehele team.

Tijdens het hersteltraject heb je zicht op het verloop van het herstel van jouw medewerker. Ook de medewerker houdt jou als teammanager actief op de hoogte. Je ziet dat het onderling contact eerder verbeterd dan verslechterd. De medewerker integreert gaandeweg weer in de afdeling en blijft het gevoel houden dat hij/zij een onderdeel van het team is.

Ervaringen

Vrouw, 58 jaar

Het coachtraject heeft mij veel rust gebracht. De chaos in mijn hoofd is weg en mijn lijf voelt veel rustiger. Tijdens de gesprekken was er ruimte om mijn verhaal te doen waar ik in vast liep. Nathalie gaf het gevoel te horen wat ik zei en gaf mij opdrachten die daarop aansloten. De meest waardevolle opdrachten uit het portaal waren de ademhalingsoefeningen én het dagboek gaf mij veel inzicht in mijn functioneren.

Mijn lichamelijke en geestelijk onrust is verdwenen, maar zal zeker bewust de handvatten blijven inzetten. Dank je wel voor de vijf sessies die ervoor gezorgd hebben dat ik mijn balans in mijn leven weer terug heb.

Werkwijze

Het herstel coachtraject is een één op één traject. Tijdens dit traject doorloopt de medewerker de drie fases van herstel: Opladen, Oplossen en Oppakken. Dit bestaat uit de volgende stappen:

 • Kennismakingsgesprek (vrijblijvend, zonder kosten)
 • Intakegesprek (testen maken, doelen stellen per fase) met mij als coach
 • Zeven individuele coachgesprekken met de medewerker
 • Drie-gesprek tussen medewerker – manager – coach
 • Gebruik van benodigde materialen zoals het portaal Stress de Baas om het herstel te bespoedigen
 • Verslaglegging en monitoring van het proces naar leidinggevende voor administratieve verplichten

Dit traject heeft een tijdsduur van 4 tot 6 maanden.

Praktische zaken

Herstelcoaching is bedoeld voor de medewerkers uit de sector Zorg en Welzijn die langdurig uit de roulatie dreigen te vallen of al uitgevallen zijn.

Het traject heeft een tijdsduur van 4 tot 6 maanden. 

Herstelcoaching vindt plaats bij herstelcoach Nathalie Leenen, Nieuwe Hoven 103, 4205 BB Gorinchem of een locatie in overleg.

De investering is € 2495,00 excl. btw.

De investering is inclusief alle materialen en gesprekken en bovendien het gebruik van het portaal Stress de Baas waar de oefeningen staan voor alle drie fases.

Heb je vragen of wil je iemand voor dit traject aanmelden, dan kan dat via onderstaande contactgegevens: 
nathalie@nathalieleenen.nl
of 06-39274486 

Tevens ben ik via deze gegevens bereikbaar voor een kennismakingsgesprek.