Investeer jij in het welzijn van je medewerkers?

Je hebt meer mogelijkheden om verzuim te voorkomen

Binnen je eigen team aan de slag met preventie van burn-out klachten, doe je dat? Weet je ook waar je dan op moet letten? Of vliegen de dagen aan je voorbij en ben je blij als je elkaar een keer voor een kop koffie treft?

Van functioneren naar ontwikkelen

Waar het in veel organisaties normaal is om functioneringsgesprekken te voeren met teamleden, kun je er ook voor kiezen om een ontwikkelingsgesprek te voeren. Focus hierbij op de positieve aspecten van de collega, wat doet hij of zij goed, waar versterkt deze collega het team. Hoe goed zit deze collega in zijn of haar vel en is er misschien ruimte voor groei? Door aandacht te geven aan hoe iemand volledig tot zijn recht komt, groeit die medewerker uit tot een energieke en waardevolle aanvulling van je team. Dit leidt dan ook tot meer werkgeluk.

Werkgeluk?
Wat is werkgeluk? Wat betekent dit voor jou en je collega’s? Het kan in kleine dingen zitten, zoals wat vaker een overleg met elkaar over de projecten die lopen. Of er nog vragen zijn of zaken waar iemand tegenaan loopt maar wat dan kan voelen als iets ‘wat je toch zo even oplost’.

Lage drempels tussen de collega’s en leidinggevende maken dat de werkdruk minder snel hoog op gaat lopen. Ook het delen van een probleem kan veel tijd en energie schelen bij die betreffende collega. Bovendien is het leuk voor andere teamleden om vanuit hun eigen kennis en ervaring bij te dragen. Zo komt er meer teamgevoel, in plaats van dat iedereen voor zich moet werken. Dit geldt in alle sectoren waar mensen gewend zijn om veelal zelf hun werk uit te voeren.

Verzuim voorkomen vanuit positief leiderschap

Het begint met samen kijken naar de huidige situatie en hoe iedereen binnen het team hierin staat. Hoe is de werkverdeling, wie heeft er meer ervaring en kan mogelijk helpen of advies geven aan collega’s die nog niet zo lang meedraaien. Wie heeft het thuis pittig of ervaart veel stress op de werkvloer, is hier samen een oplossing voor te vinden? Door de zaken eerder bespreekbaar te maken vallen collega’s minder snel uit.

Belangrijk is om niet de focus te leggen op het voorkomen van uitval, maar om alle medewerkers binnen het team positief te benaderen. Voorbeelden zijn om voor de organisatie een fitness ruimte en gezonde werklunches aan te bieden. Denk ook aan lunchwandelingen of een keer tijdens een werkoverleg gaan wandelen. Zo is er meer aandacht voor vitaliteit op de werkvloer en dit draagt bij aan een positieve werksfeer.

Op individueel niveau kun je denken aan een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) waardoor medewerkers zelf meer controle voelen over hun eigen functie en functioneren.

Motiveer medewerkers met een compliment, toon dankbaarheid en luister naar de mensen ook als het niet allemaal haalbaar is. Een gezonde werkomgeving draagt hier ook aan bij, bijvoorbeeld met een ergonomische werkplek, ruimte om thuis te werken als de functie dit toelaat en voldoende frisse lucht op de werkplek.

Er is al een hoop winst te behalen binnen een team, voordat mensen dreigen uit te vallen. Als Herstelcoach stress en burn-out kijk ik ook graag mee naar dit soort veranderingen binnen een team. Het kost een organisatie minder tijd en energie om een vitale werkplek in te richten waar de focus ligt op positieve ontwikkeling en een prettige werksfeer dan in een organisatie met hoge uitvalcijfers en langdurig zieke collega’s.

Ook het vroegtijdig signalen van stressklachten kan helpen om een verandering noodzakelijk te maken. Op mijn site www.nathalieleenen.nl kun je eenvoudig een gratis test doen om te zien wat nu je eigen stressniveau is. Dit werkt ook preventief, om te zien of er bepaalde zaken alvast aangepakt kunnen worden.

Hierover kan ik meedenken in een persoonlijk gesprek, waarin we de stappen doorlopen die je als leidinggevende met je team kunt zetten. Ik zet hiervoor mijn jarenlange ervaring in als herstel coach om niet alleen de problemen te vinden maar vooral ook oplossingen voor te dragen die passen bij jouw organisatie. Dit gesprek is geheel vrijblijvend, laten we elkaar ontmoeten!