Hoe gaat het met de achterblijvers?

Een collega komt ziek thuis te zitten, hoe gaat het met de rest van je team?

Wat gebeurt er met de collega’s, met de mensen die het werk oppakken en overnemen van de collega die thuis komt te zitten. Een belangrijk probleem dat vaak wat minder aandacht krijgt zijn de collega’s die het werk overnemen wanneer iemand ziek wordt. Wanneer een collega uitvalt, door burn-out klachten en stress dat teveel is geworden, blijven er collega’s als het ware achter. Zij nemen de taken waar, zij zetten zich in om de gaten in de agenda op te vullen.

Groei van de werkdruk bij je team

Wanneer een collega thuis komt te zitten wordt dit zelden of nooit van tevoren aangekondigd. Iemand bereikt dat punt dat het echt niet meer gaat vrij plotseling. Mogelijk gaat zij halverwege de dag naar huis, of meldt zich ziek na een paar dagen vrij. Want juist dan kan de vermoeidheid en overbelasting eruit komen.

Wat gebeurt er met de werkplanning? Of met de telefoondiensten die zij nu niet kan uitvoeren omdat ze ziek thuis zit. Rust is voor de zieke medewerker enorm belangrijk, maar ook de rest van het team heeft een vorm van rust nodig: duidelijkheid over wie de taken kan waarnemen en wat dit betekent voor de collega’s en hun eigen werk.

Wanneer dit niet is vastgelegd in een actieplan en onderdeel is van een teamoverleg, dan kan dit tot frustratie leiden bij het team dat achterblijft en het werk op mag pakken dat nu blijft liggen. Praat je hier ook over met je teamleden?

Open communicatie met je team

De werkomstandigheden kunnen veranderen, omdat er iemand is uitgevallen en als hier om privacy overwegingen niets over vertelt wordt, kan een andere collega zich in de steek gelaten voelen. Je hoeft niet met het team te delen wat er precies aan de hand is met Anne, maar wel dat zij voorlopig niet kan werken en dat jij met Anne en mogelijk een coach (als dit akkoord is met de medewerker, Anne) aan de slag gaat om haar herstel te bespoedigen.

Wanneer je een idee hebt van hoeveel weken je met een kleiner team gaat werken. Maar ook of er een tijdelijke arbeidskracht bij komt die ingewerkt mag worden of dat je zelf een grotere rol wil innemen, dit zijn zaken om te bespreken met je team. Laat je teamleden niet afwachten tot er meer duidelijkheid is, want dit kan ook de werkdruk verhogen.

Geef ruimte en toon begrip

Geef de ruimte aan teamleden om naar je toe te komen met vragen of om te praten over hun eigen werk en de belasting van hun uren. Natuurlijk houdt je rekening met de privacy van de zieke collega die afwezig is, maar je mag ook rekening houden met gevoelens van de mensen die het werk nog wel doen. Ook in deze balans is het soms zoeken. Zowel in een preventieplan als ook in een actieplan voor een zieke medewerker kan er aandacht worden besteedt aan het team en de interne communicatie.

Team workshop “Mijn Stress de Baas”

Voorkomen is altijd beter dan genezen, zowel voor een collega die bijna uitvalt als ook voor het team dat overeind mag blijven staan nadat een collega langdurig thuis komt te zitten. Hiervoor heb ik een Workshop voor teams die

In mijn workshop ‘Mijn Stress de Baas’ ga ik met de teammanager en de collega’s aan de slag om eerder de signalen te herkennen van stress bij de individuele teamleden. Ook krijg je als team praktische tips om te leren met stress signalen om te gaan. Stress en overbelasting zijn niet altijd onomkeerbaar, er zijn zeker stappen te nemen om te voorkomen dat een collega voor langere tijd uitvalt.

Hier neem ik graag de tijd voor om dit met jou en je team te bespreken en vervolgacties te formuleren die direct op te pakken zijn binnen het team. Hoe steun je elkaar, hoe krijg je weer rust binnen een team, dit zijn belangrijke pijlers van deze workshop. Wil je meer weten over deze workshop, stuur mij gerust een mailtje: nathalie@nathalieleenen.nl